Công văn số 1837/SGD&ĐT-KT&KĐCLGD ngày 14/9/2020 của về việc thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020