Các loại hồ sơ nhập học cần nạp gồm:

- Phiếu đăng ký nhập học: 01 bản (đính kèm).

- Giấy khai sinh (bản sao): 01 bản 

- Sổ hộ khẩu (photo công chứng): 02 bản