Quy định về chuyển đến Trường THPT Quỳ Hợp 3: 

1. Thời gian: Đầu năm học hoặc đầu HK2. 

2. Tiêu chuẩn: Học lực: TB trở lên; Hạnh kiểm: Khá trở lên; không ở trong thời gian kỷ luật. 

3. Quy trình: 

- Viết đơn và xin ý kiến của Hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Hợp 3

- Xin ý kiến cho chuyển đi của Trường THPT nơi mình học

- Nạp đơn và hồ sơ cho Trường THPT Quỳ Hợp 3 (tại Văn phòng)

- NNhaanj quyết định cho vào lớp.