LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (15/04-21/04/2019)

I. Nhiệm vụ trọng tâm: Học TKB số 16

 1. Chấn chỉnh việc vệ sinh phòng học; Kiểm tra cặp sách học sinh để chấn chỉnh hút thuốc và vũ khí thô sơ - BGH, Đoàn trường, GVCN
 2. Kiểm tra việc ôn tập theo đề cương và thu đề thi khảo sát HKII - Đ/c Thiên, các nhóm CM.
 3. Tổng kiểm tra hồ sơ chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra của Sở - BGH, Tổ Vp, Kế toán, Nhóm CM, GV
 4. Kiểm tra hồ sơ HS 10, 11 - Đ/c Quỳnh, GVCN 10, 11; Trà My
 5. Chấm BDTX của giáo viên - Đ/c Thiên, các Tổ CM, Giáo viên
 6. Điều chỉnh PCCM các nhóm để điều chỉnh định mức - Đ/c Thiên, Nhóm CM
 7. Chuẩn bị thi Khảo sát HKII - Đ/c Thiên, TKHĐ; Nhóm CM
 8. Lên phương án ôn thi TN THPT và ôn thi vào lớp 10 - Đ/c Thiên, các Tổ CM
 9. GVCN các lớp duyệt thất thu với đ/c Đạt và chốt tài chính với đ/c Trà My - Đ/c Đạt, Trà My, GVCN các lớp.
 10. CB, GV đi học, đi công tác:
 11. Thực hiện ngày hội đọc sách - Đ/c Quỳnh, Phương

II. Lịch tuần

Thứ

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực LĐ

2
15.04

- Tiết 1-3: Nói chuyện NGLL

- Học tiết 4, 5

- Học tiết 2, 3 buổi sáng

- Học bù 1 tiết (nếu có)

T. Đạt

3
16.04

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

C. Quỳnh

4
17.04

- Lên lớp theo TKB

- 14h00: Họp Tổ, Nhóm

- Chấm thi lý thuyết Nghề

T. Đạt

5
18.04

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

C. Quỳnh

6
19.04

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

T. Đạt

7
20.04

- Lên lớp theo TKB

- K12 hoàn thành kiểm tra HK

- Lên lớp theo TKB

C.Quỳnh

CN
21.04

 

 

BGH

Lớp trực: 12C3 - Thầy Trung                LĐ nhà vệ sinh: 10C5 - Cô Khánh

Tổng hợp lãnh đạo: Cô Quỳnh