LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (02/04-08/04/2018)

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

 1. Kiểm tra việc học sinh sử dụng điện thoại, facebook - BGH, Đoàn trường, GVCN
 2. Lên KH ôn thi THPTQG - Đ/c Thiên, Nhóm CM
 3. Tự kiểm tra chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra của Sở - Đ/c Quỳnh, Tổ CM
 4. Làm đề cương ôn thi HKII của các môn - Đ/c Thiên, các nhóm CM
 5. Hoàn thiện hồ sơ thi GVDG & KTTD - Đ/c Thiên, các nhóm CM
 6. Liên hệ Sở để định hình lại công tác bồi dưỡng HSG: Chốt DS HS; DS GV bồi dưỡng; cách thức bồi dưỡng - Đ/c Thiên, Nhóm CM.
 7. Làm hồ sơ và nhập dữ liệu thi THPT QG - BGH, TKHĐ, đ/c Trà My
 8. Chuẩn bị đánh giá BDTX CBQL, GV - Đ/c Thiên, Nhóm CM
 9. Tiếp tục tuyên truyền tuyển sinh vào lớp 10 - BGH, Chi bộ
 10. Tuyên truyền phòng tránh các bệnh giao mùa - Đ/c Quỳnh, Hoa y tế
 11. Duyệt KH phát triển - Đ/c Đạt
 12. CB, GV đi học, đi công tác:
 13. Lập KH tham quan, học tập hè - BCH Công đoàn
 14. Lao động: Cải tạo hố rác; chỉnh trang khuôn viên trường - BLĐ

II. Lịch tuần

Thứ

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực LĐ

2
02.04

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

T. Đạt

3
03.04

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

C. Quỳnh

4
04.04

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

T. Thiên

5
05.04

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

C. Quỳnh

6
06.04

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

T. Đạt

7
07.04

- Lên lớp theo TKB

- 14h00: Họp Tổ, Nhóm CM

T. Thiên

CN
08.04

- Học nghề

 

BGH

Lớp trực: 12A4 - Cô Hằng A                LĐ nhà vệ sinh: 10A4 - Cô Hằng lý

Trực tổng hợp lãnh đạo: Cô Quỳnh