LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (12/03-18/03/2018)

I. Nhiệm vụ trọng tâm: HỌC TKB SỐ 11

 1. Kiểm tra và chấn chỉnh vệ sinh phòng học; khu vực - BGH, Đoàn trường
 2. Kiểm tra nhà trọ học sinh - Chi bộ, Chi đoàn GV
 3. Chấm & lên kết quả thi thử THPT QG lần 1 - Đ/c Thiên, TKHĐ, GV
 4. CB, GV đi học, đi công tác: Đ/c Đạt, Dũng (14-16/3)
 5. Tổ chức đưa đoàn HSG K11 đi thi - BGH, Đ/c Dũng
 6. Tiến hành bồi dưỡng HSG lớp 10 - Đ/c Thiên, GV bồi dưỡng
 7. Kiểm tra chuyên đề GV - Đ/c Thiên, Nhóm CM, GV
 8. Đi làm tuyển sinh tại các Trường THCS - Chi ủy, BGH
 9. Phối hợp quản lý học sinh ở trọ - Đ/c Thiên, Nhóm CM
 10. Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị thi Nghề - Đ/c Thiên, Nhóm Nghề
 11. Lao động: Chỉnh trang khuôn viên - BLĐ
 12. Rà soát định hướng nghề nghiệp cho HS K11, K12 - Đ/c Thiên, GVCN 11, 12
 13. Giáo viên đi học bồi dưỡng - Đ/c Thiên, Minh A, Nhóm Anh
 14. Cân đẩy kịp chương trình - Đ/c Thiên, TKHĐ, GV

II. Lịch tuần

Thứ

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực LĐ

2
12.03

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

T. Thiên

3
13.03

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

C. Quỳnh

4
14.03

- Lên lớp theo TKB

- 10h30: Họp Đoàn HSG 11

- Học tăng buổi

T. Thiên

5
15.03

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

C. Quỳnh

6
16.03

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

T. Thiên

7
17.03

- Lên lớp theo TKB

 

T. Thiên

CN
18.03

7h30: Họp phối hợp quản lý ở trọ (BGH, Đoàn, GVCN)

 

BGH

Lớp trực: 12A1 - Thầy Hải                   LĐ nhà vệ sinh: 10A1 - Cô Minh S

Tổng hợp lãnh đạo: Thầy Thiên