LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (26/02-04/03/2018)

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

 1. Kiểm tra và chấn chỉnh học sinh nghỉ học, chậm học; thực hiện nề nếp đồng phục, đầu tóc; có công văn gửi về học sinh bỏ học - Đ/c Quỳnh, Đoàn trường
 2. Tìm hiểu, phối hợp vận động học sinh đi học trở lại - Đ/c Quỳnh; GVCN
 3. Chấn chỉnh TDGG, hát giữa tiết 2, 3 - BGH, Đoàn trường
 4. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 08/03 - BGH, CĐ, ĐT
 5. Tổ chức sinh hoạt CLB Bạn gái - Đoàn trường
 6. Chuẩn bị đánh giá GV về BDTX - Đ/c Thiên, GV
 7. CB, GV đi học, đi công tác:
 8. Chuẩn bị thi thử lần 1 cho K12 - Đ/c Thiên; Nhóm CM
 9. Tổ chức thi GVDG cấp trường & Kiểm tra chuyên đề GV - Đ/c Thiên, Nhóm CM
 10. Rà soát tiến độ thực hiện chương trình các môn, các lớp - Đ/c Thiên, TKHĐ, GV
 11. Lao động: Chỉnh trang khuôn viên - BLĐ
 12. CSVC: Rà soát CSVC các phòng học để sửa chữa, gắn trách nhiệm đền bù - Đ/c Quỳnh, Dũng, GVCN
 13. Kiểm tra hồ sơ K12 lần 1 - Đ/c Thiên, GVCN K12, đ/c Trà My
 14. Kiểm tra hồ sơ thi Nghề - Đ/c Thiên, Nhóm Nghề
 15. Kiểm tra việc khắc phục lỗi sổ điểm, học bạ, SĐB HKI - Đ/c Quỳnh, Tổ VP
 16. Kiểm tra & điều chỉnh việc nấu ăn tại KTX HS - BGH, đ/c Hoa y tế

II. Lịch tuần

Thứ

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực LĐ

2
26.02

- Lên lớp theo TKB

- 8h30: Họp Tổ VP

- Lên lớp theo TKB

- 14h30: Họp lãnh đạo

T. Đạt

3
27.02

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

C. Quỳnh

4
28.02

- Lên lớp theo TKB

- 14h00: Họp cơ quan

T. Thiên

5
01.03

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

C. Quỳnh

6
02.03

- Lên lớp theo TKB

- Lên lớp theo TKB

T. Đạt

7
03.03

- Lên lớp theo TKB

 

T. Thiên

CN
04.03

 

 

BGH

Lớp trực: 10C4 - Cô Khánh                   LĐ nhà vệ sinh: 11C4 - Cô Tân

Tổng hợp lãnh đạo: Thầy Thiên