KẾ HOẠCH THÁNG 4 / 2018


I/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Tâp trung các hoạt động chuẩn bị kết thúc HKII.

- Chào mừng ngày GPMN (30/4); QTLĐ (01/5); Ngày giỗ tổ (10/3ÂL) Ngày thành lập huyện Quỳ Hợp (19/4).

II/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

T T

Nội dung công việc

Thời gian

Người phụ trách,

 kiểm tra

Ghi chú

 1.  

Lập kế hoạch, PPCT tổ chức ôn thi TN THPT

02-07/04

BGH, Tổ CM

 

 1.  

Làm đề cương ôn tập HKII cho HS

02-07/04

BGH, Các tổ CM

 

 1.  

Hoàn thiện hồ sơ thi GV Giỏi trường; hồ sơ kiểm tra chuyên đề giáo viên

02-07/04

Đ/c Thiên, Tổ CM

 

 1.  

CSVC: Lắp thêm điều hòa

02-08/04

BGH

 

 1.  

Đăng ký và nhập dữ liệu kỳ thi QG

02-15/04

Đ/c Thiên, Minh T, Trà My, GVCN 12

 

 1.  

Tổ chức HĐNGLL, HN

02-22/04

Ban HĐ NGLL, HN

 

 1.  

Tiếp tục công tác tuyển sinh, thu hút HSG vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

09-29/04

BGH; Chi bộ

 

 1.  

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng HSG; Duyệt DS GV bồi dưỡng

02-29/04

BGH, Nhóm CM

 

 1.  

Kiểm tra hồ sơ K12 lần 2 & xử lý xong tồn tại của hồ sơ

09-15/04

BGH; GVCN K12

 

 1.  

Lên kế hoạch hoàn thành điểm số, chương trình 10, 11 (dự kiến)

09-15/04

BGH; TKHĐ; GV

 

 1.  

Phát động và thực hiện ngày hội đọc sách

09-15/04

BGH, Thư viện

 

 1.  

Tổ chức thi & duyệt kết quả thi Nghề

09-19/04

BGH, GV dạy nghề

 

 1.  

Kiểm tra hồ sơ dạy thêm, việc đánh giá xếp loại HS; các nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn

16-22/04

BGH; Tổ CM

 

 1.  

Kiểm tra hồ sơ học sinh K10, 11 và bổ sung

16-22/04

BGH; GVCN K10, 11

 

 1.  

Hoàn thành điểm số lớp 12

16-22/04

BGH; TKHĐ; GV

 

 1.  

Đánh giá SKKN & gửi đi Sở

16-25/04

BGH, Tổ CM; GV

 

 1.  

Đánh giá BDTX của GV

16-29/04

BGH, Tổ CM, GV

 

 1.  

Chuẩn bị thi KS HKII K10, 11

16-29/04

BGH, Nhóm CM

 

 1.  

Kiểm tra việc thu nạp

23-29/04

BGH; GVCN; Thủ quỹ

 

 1.  

Thực hiện công tác KĐCL nhà trường

23-29/04

Bộ phận KĐCL

 

 1.  

Hoàn thành chương trình 12

03/05

BGH,TKHĐ, GV

 

                                                          BGH