I/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Tâp trung các hoạt động chuẩn bị kết thúc HKII.

- Chào mừng ngày GPMN (30/4); QTLĐ (01/5); Ngày giỗ tổ (10/3ÂL) Ngày thành lập huyện Quỳ Hợp (19/4).

II/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

T T

Nội dung công việc

Thời gian

Người phụ trách,

 kiểm tra

Ghi chú

 1.  

Thăm dò, định hình tư tưởng HS cuối năm

01-06/04

Nhóm tư vấn tâm lý

 

 1.  

Đánh giá SKKN & gửi đi Sở

01-06/04

BGH, Tổ CM; GV

 

 1.  

Làm đề cương và ma trận thi HK2

01-07/04

BGH, Nhóm CM

 

 1.  

Lập kế hoạch, PPCT tổ chức ôn thi TN THPT

01-07/04

BGH, Tổ CM

 

 1.  

Hoàn thiện hồ sơ thi GV Giỏi trường; hồ sơ kiểm tra chuyên đề giáo viên

01-07/04

Đ/c Thiên, Tổ CM

 

 1.  

Đăng ký và nhập dữ liệu kỳ thi QG

02-15/04

Đ/c Thiên, Minh T, Trà My, GVCN 12

 

 1.  

Tổ chức HĐNGLL, HN

02-22/04

Ban HĐ NGLL, HN

 

 1.  

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng HSG

02-29/04

BGH, Nhóm CM

 

 1.  

Tiếp tục công tác tuyển sinh, thu hút HSG vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

09-29/04

BGH; Chi bộ

 

 1.  

Kiểm tra & xử lý tồn tại hồ sơ K12 lần 2

09-15/04

BGH; GVCN K12

 

 1.  

Lên kế hoạch hoàn thành điểm số, chương trình 10, 11

09-15/04

BGH; TKHĐ; GV

 

 1.  

Tổ chức thi & duyệt kết quả thi Nghề

11-19/04

BGH, GV dạy nghề

 

 1.  

Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương

13-14/04

 

 

 1.  

Kiểm tra hồ sơ dạy thêm, việc đánh giá xếp loại HS; các nhiệm vụ trọng tâm chuyên môn

15-21/04

BGH; Tổ CM

 

 1.  

Kiểm tra hồ sơ học sinh K10, 11 và bổ sung

15-21/04

BGH; GVCN K10, 11

 

 1.  

Kiểm tra và hoàn thành đánh giá HS lớp 12

15-27/04

BGH; TKHĐ; GV

 

 1.  

CSVC: Chuẩn bị sửa các phòng thực hành

15-28/04

BGH

 

 1.  

Đánh giá BDTX của GV

16-29/04

BGH, Tổ CM, GV

 

 1.  

Chuẩn bị thi KS HKII K10, 11

16-29/04

BGH, Nhóm CM

 

 1.  

Kiểm tra việc thu nạp

23-29/04

BGH; GVCN; Thủ quỹ

 

 1.  

Thực hiện công tác KĐCL nhà trường

23-29/04

Bộ phận KĐCL

 

 1.  

Hoàn thành chương trình 12

28/04

BGH,TKHĐ, GV

 

 1.  

Nghỉ lễ (30/4 - 1/5): 4 ngày: 28/4 - 01/05