Ban lãnh đạo
 • Hoàng Thị Nghi Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Lịch sử
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường

 • Nguyễn Minh Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD
  • Điện thoại:
   0989 811 779
  • Email:
   datnm.c3qh3@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường từ ngày 02/01/2014

 • Lê Huy Thiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987656789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bổ nhiệm PHT Trường THPT Quỳ Hợp 3 từ ngày 23/05/2016

Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Tiêu đề website